Scroll Top

Koi Herpes Virus (KHV)

In 1998 werd het koi herpes virus (khv)als eerste geïsoleerd in Israël (magnoy). Maar momenteel wordt het over de hele wereld vastgesteld, op Australië na. De eerste grote uitbraak in Japan (2003) bij consumptie vissen, zorgde zelfs voor een tijdelijk importverbod in verschillende landen. Al schijnt de eerste melding te komen uit Duitsland in 1997 van zowel kwekers als particulieren.

WAT IS EEN HERPES VIRUS

Het woord herpes komt van het Griekse werkwoord voor sluipen of kruipen en geeft treffend de verspreiding van huidwondjes weer. De meeste herpesvirussen veroorzaken dan ook voornamelijk infecties in de huid. De belangrijkste eigenschap van een herpesvirus, dat het zich perfect weet te verschuilen in zowel een vissen als een mensen lichaam. Omdat het zich nestelt in de “zewnucellen” van zijn gastheer, en zo dus onbereikbaar wordt voor het immuunsysteem. Het virus is zo latent in het lichaam aanwezig, wat inhoud dat de gastheer drager blijft van het virus.
Voorbeeld is hier voor het best te geven met een herpes virus wat veel van ons kennen, het Herpes Simplex Virus zorgt bij ons mensen voor de wel bekende koortslip, meeste tijd heeft de drager van dit virus er geen last van tot de weerstand verminderd en het virus de kop op steekt, in de vorm van een blaar op je lip. Dit om duidelijk ook om duidelijk te maken dat het om een virus gaat en niet een bacterie.

KENMERKEN KHV

De optimale temperatuur waarbij het virus actief is ligt tussen de 17 en de 28 graden over het algemeen vindt een uitbraak plaats tussen enkele dagen en enkele weken nadat het virus in een vijver, of quarantainebak is geïntroduceerd. De sterfte kan oplopen tot 100%.
KHV is soortspecifiek, net als alle andere herpesvirussen. De vissen welke gevoelig zijn voor het KHV zijn de koi-karper en de gewone karper. Vissen welke niet gevoelig zijn voor het KHV zijn o.a. de goudvis, de graskarper, de goudwinde en de steur. Allen vissen welke vaak bij koikarpers worden gehouden. KHV slaat vaak pas toe op het moment dat de vissen bloot staan aan stress en dus de weerstand verminderd.
Stress kan door verschillende dingen worden veroorzaakt, bv het verplaatsen van vis of een nieuwe vis in de vijver bijzetten. Dus als de weerstand om wat voor redenen ook afneemt kan het virus toe slaan. KHV treft alle leeftijden van koi, al blijken grotere oudere koi gevoeliger dan kleine jonge koi, dit zou te verklaren kunnen zijn doordat de jonge koi nog volop in ontwikkeling is en ze zich dus makkelijker kunnen aanpassen.

Symptomen :

– Kieuwverkleuring, bleek.
– Kieuwnecrose, weggevreten plekken.
– Bleke plekken op de huid.
– Overmatige slijmproductie op huid en kieuwen, proppen slijm.
– Huidzweren.
– Ingevallen ogen.
– Schrikachtig gedrag.
– Vermagering/niet meer eten.
– Luchthappen.
– Desoriëntatie.
– Ruwe huid.
– Slijmhuid laat los.
– Bloedingen over het hele lichaam te zien.
– Schubben rotten weg, necrose.
– Organen vertonen vaak weinig symptomen.

Dit zijn de meest voorkomende symptomen. Er zullen er beslist nog meer zijn. Maar als khv actief is zal de ziekte heel snel verlopen.
– En sterven vissen ook zonder enig symptoom.

Diagnose :

Alleen via onderstaande mogelijkheden aan te tonen.
– Viruskweek op Koi-Fin (KF-1) cellijn.
– Elektronenmicroscoop (EM).
– PCR-test (Polymerase Chain Reaction).
– Elisa khv test.

Preventie :

– Om te bepalen of een nieuwe vis drager is van het KHV kan men een vis uit de al bestaande vijver, samen met de nieuwe vis in de quarantaine bak zetten. Wanneer de vis uit de vijver verschijnselen van een KHV-besmetting vertoond blijft het verlies beperkt tot maximaal 1 vis en wordt het probleem niet over de gehele vijver verspreid.

– koop zoveel mogelijk bij een vertrouwde dealer.
– Ga niet met de zieke vissen slepen, om verder besmetting voor andere te voorkomen .

Behandeling :

Op dit moment zijn er geen medicijnen beschikbaar tegen het KHV. Er is op het moment slechts een enkele methode welke resultaat kan bieden. Dit is de temperatuur gedurende twee weken boven de 30 graden houden en vervolgens langzaam laten afkoelen naar normale temperatuur. Het virus kan dan niet meer optimaal functioneren doordat de temperatuur te hoog is. Door de hoge temperaturen is het afweersysteem van de vis wel zeer actief, met als gevolg dat de vis weerstand opbouwt tegen het virus. De hogere temperatuur doodt het virus echter niet, de vissen blijven dus drager van het virus. Daarbij is het van belang om stress zoveel mogelijk te voorkomen anders kan het virus alsnog zijn dodelijke werk doen.

Note :

De meningen zijn nogal verdeeld over het feit of vissen die khv hebben overleefd dragers zijn en voor herbesmetting kunnen zorgen ja of nee.

* We zullen de ontwikkelingen blijven volgen en zonodig zorgen voor aanvullende informatie tzt.

× Kan ik u helpen?