Scroll Top

Nitriet wordt gevormd door de afbraak van ammoniak en is vanaf 0,3 mg/l al gevaarlijk voor de koi Nitriet (NO2) is ook zeer giftig en dus gevaarlijk voor uw vissen. Bij een hogere waarde dient u direct 50% van het water te verversen en daarna dagelijks 25% tot de waarden weer acceptabel zijn. Voeg PSB bacteriën toe aan het water en stop met voeren.

× Kan ik u helpen?