Scroll Top

De algemene hardheid van het water wordt aangegeven met GH. Zacht water zorgt voor een snellere groei en veroorzaakt en een betere ontwikkeling van de rode kleur. Hard water zorgt voor een mooiere ontwikkeling van de witte en zwarte kleur De GH- waarde is een maat voor de totale hardheid van het water (hoeveelheid mineralen). Zowel vissen als planten hebben mineralen nodig. Zorg daarom voor een GH- waarde van ten minste 8 en streef naar een optimale waarde van 12.

× Kan ik u helpen?