Scroll Top

De schop erin

U heeft uitgerekend hoeveel filtercapaciteit uw vijver nodig heeft. Het filtersysteem is uitgezocht dat het beste bij u past. Nog even de mogelijkheden op een rijtje.

Een pompgevoerd systeem waarbij de pomp in de vijver ligt. Middels een flexibele slang met een diameter van 4 cm wordt het vijverwater door een vuilwaterpomp die een opvoerhoogte aan kan naar het filter die boven de waterspiegel staat gepompt. Voordelen: vrij eenvoudig te bewerkstelligen, relatief goedkoop en snel te realiseren. Nadelen: de pomp vermaalt het vaste organische afval tot hele kleine deeltjes die makkelijk door het voorfilter heen glippen en in het biologische filter terecht komen. Nog een nadeel zijn de slangen die in de vijver liggen en waar draadalgen een perfecte basis op vinden. Een ander nadeel is dat er een 220 volt apparaat in de vijver staat. Als laatste nadeel noem ik de opvoerhoogte die de pomp moet overbruggen. Dit systeem is het minst geschikt om te hanteren in een koivijver. Vuil blijft op de bodem liggen. Vast vuil wordt vermaald wat belastend is voor het bilogisch filter, veel ammonia moet worden omgezet wat uiteindelijk een hoog nitraat- gehalte in de vijver tot gevolg heeft.

Bodemdrains toegepast op een gravity gevoerd filter. Op de bodem van de vijver worden èèn of meerdere bodemdrains (110 mm) geplaatst die als aanvoer naar het filter dienen. De pomp die het water uit het filter terug naar de vijver trekt wordt tussen de retourleiding van het filter naar de vijver geplaatst. Tevens zal er op de leidingen van de bodemdrains een aftakking moeten worden gemaakt naar het riool, bezinkkamer of standpijpvat om doorspoelen van de leidingen mogelijk te maken. Voordelen: vuil wat op de bodem is bezonken wordt door de bodemdrains rechtstreeks naar het voorfilter gevoerd zonder het vuil eerst te vermalen. De pomp heeft geen opvoercapaciteit nodig. Nadelen: in de leidingen die naar het filter leiden kan een ophoping van vuil ontstaan. Bodemdrains kunnen verstoppen door draadalgen.

Een pompgevoerd systeem waarbij de pomp buiten de vijver staat. Door bodem- en/of zijdrains wordt het vijverwater middels de wet van de communicerende vaten naar het voorfilter (bv een zeef) geleid. De pomp (duwsysteem) die onder de zeef wordt geplaatst of tussen de aanvoerleiding zorgt voor de watertoevoer naar bv een trickel- of een beadfilter. Middels de zwaartekracht stroomt het water weer terug naar de vijver. Voordelen: geen slangen in de vijver en er kan gebruik gemaakt worden van de modernere filtertechnieken. Nadelen: de pomp die een opvoerhoogte aan moet kunnen moet precies zijn afgesteld zodat of de pomp of het filter niet droog komen te staan.

Bodemdrains die rechtstreeks worden aangesloten op het riool, bezinkkamer of standpijpvat, in combinatie met zijdrains die het filter voeden. Eén of meerdere grote bodemdrains worden middels pvc pijpen 110 mm aangesloten op het riool. Deze drains worden eens per dag opengetrokken zodat met grote kracht de bodem wordt schoon gezogen. De zijdrains voeden het filter naar keuze, bv een gravity gevoed meerkamerfilter, of als hierboven omschreven een filter boven het waterniveau. Voordelen. Vuil wordt rechtstreeks van de bodem afgezogen en afgevoerd naar het riool. Middels de zijdrains wordt het voorfilter gevoed waar minder vast organisch vuil verwerkt hoeft te worden. Nadelen: waarschijnlijk meer waterverbruik door het dagelijks optrekken van de bodemdrains. Dit nadeel kan worden opgevangen door het water in de bezinkkamer terug in de vijver te pompen zodra het vuil bezonken is.

Voordat u gaat graven kunt u het beste een plan tekenen. Zo een plan helpt u een heel eind op weg. Eventuele vragen en problemen kunnen dan op papier worden beantwoord en opgelost. Ik verzeker u dat problemen oplossen op papier een stuk eenvoudiger is dan tijdens de vijverbouw. Waar moet rekening mee gehouden worden:

Wat voor uitstraling moet de vijver krijgen. Een speelse vorm of meer een formeel karakter. Mede bepalend is de aanleg van de tuin. De vijver moet geen storend element vormen maar in harmonie zijn met uw tuin.

De locatie van de vijver in de tuin. De vijver moet minstens voor 50% in de schaduw liggen. Bij een natuurvijver zorgen waterplanten ervoor dat niet het totale wateroppervlakte bloot wordt gesteld aan de zon. Daar in een koivijver geen planten groeien moeten we zelf zorgen dat de zon geen vrij spel krijgt op onze vijver. Te veel zon zorgt ervoor dat het vijverwater overdag snel opwarmt. Met als gevolg dat de watertemperatuur in de nachtelijke uurtjes weer snel daalt. Onze koi houden niet zo van temperatuurschommelingen. Algen gedijen ook goed bij direct zonlicht. Een pergola met schaduwdoek is een perfecte oplossing voor een tuin met onvoldoende schaduw.

De vorm van de vijver. Voor een goede ontwikkeling van de koi karper is het gewenst een behoorlijke stroming in de vijver te creëren. Het spreekt voor zich dat een stroming in een vijver met ronde vormen en afgeronde hoeken beter te realiseren is dan in een veelhoekige vijver. Ook moet worden voorkomen dat er dode gedeeltes ontstaan in de vijver. Dode gedeeltes zijn plaatsen in de vijver waar onvoldoende doorstroming is. Verkeerde bacteriën krijgen in deze gedeeltes vrij kans zich te nestelen en vermenigvuldigen. Ook organisch afval wat op deze plaatsen terecht komt wordt onvoldoende afgevoerd. Houd u hiermee dus rekening met de vorm van de vijver.

De diepte van de koi vijver. Voor wederom een goede ontwikkeling van de koi, maar ook om extreme temperatuurschommelingen tegen te gaan, dient een koivijver op zijn minst 150 cm diep te zijn. Het is daarom goed van tevoren te weten op welk niveau het grondwater zich bevindt. Wellicht kiest u ervoor om het grondwater te ontwijken en, om toch de noodzakelijke diepte te creëren, de vijver een gedeelte boven het maaiveld te maken.

Bepaal van tevoren waar de koi filters komt te staan en waar en hoe de leidingen komen te liggen. Waar worden de skimmer, bodemdrains en/ of wanddoorvoeren geplaatst? Hoe sluit ik mijn drains aan op het filter en op het riool, bezinkbak, standpijpvat? Verzeker u ervan dat op de plaats waar de vijver komt te liggen geen gasleidingen of ander soort leidingen liggen waar u op kan stuiten.
Het is praktisch om een leidingsysteem te maken waardoor het mogelijk wordt het filter in zichzelf te laten draaien. Door deze mogelijkheid te creëren kan in geval van calamiteiten het filter buiten de vijver om blijven draaien.

In sommige gemeenten is het noodzakelijk een schoongrondverklaring te overleggen bij het afvoeren van grond. Een ander aspect om even na te kijken is of de tuin wel waterpas is. Behoorlijke niveauverschillen in de tuin kunnen wellicht problemen veroorzaken.

In wat voor soort grond wordt de vijver gegraven. Kan de vijver worden gegraven zonder wandversteviging of is het stutten van de wanden wel degelijk nodig. Wat voor materiaal gaat u hiervoor gebruiken.

Wat voor soort materialen heb ik nodig, hoeveel en in welke kwaliteit?. Laat u over de keuze en grote verscheidenheid aan materialen goed voorlichten.

Er zijn vast nog meer aspecten waarvan het makkelijk is het van tevoren op papier te zetten en uit te tekenen. Door vragen en problemen te voorzien voordat u aan het werkelijke graven en bouwen van de koivijver begint, voorkomt u een hoop ergernis en extra uitgaven.

En dan nu het graven van de koi vijver ! !

× Kan ik u helpen?