Scroll Top

Coccidia (Eimeria Ciprini – Subepithelialis)

De belangrijkste parasiet onder de groep van de coccidia is de (eimeria cyprini-Eimeria subepithelialis), die darmcoccidiose veroorzaakt bij jonge karpers en goudvissen. Het tast de lever, milt, nier en de zwemblaas aan.
Vooral jonge koi hebben hieronder te lijden, door het beschadigde darmkanaal. Eimeria zijn eencellige coccidioseparasieten. Het zijn protozoa die voor het grootste gedeelte van hun levenscyclus verplicht in cellen van hun gastheer verblijven. Er zijn verschillende soorten Eimeria, ze zijn gastheer specifiek.

Diagnose :

Kan men stellen aan de typische geelgekleurde ontlasting, en een microscopisch onderzoek van de ontlasting waarin de “eimeria sporen” dan massaal kunnen worden terug gevonden. De sporen hebben een typische vorm, bestaande uit een dunne celwand waarin zich 4 sporocysten bevinden, die op hun beurt elk 2 sporozoieten bevatten.

Symptomen :

Kleurverlies, Ogen verzinken in de kop, De vissen vermageren ernstig.

Behandeling :

De behandeling tegen eimeria verloopt vaak zeer moeizaam en gebeurt met coccidiostacia.

Raadpleeg een specialist.

× Kan ik u helpen?