Scroll Top

De trickle -of druppelfilter

De druppelfilter is een bovengrondse kolom waardoor het water langs een horizontale sproeipijp verdeeld wordt over verschillende lagen van twee soorten filtermaterialen. De druppelfilter is een ideale verblijfplaats voor anaërobe bacteriën. Ze vermenigvuldigen zich in ideale omstandigheden door deling, en kunnen onder gunstige leefomstandigheden een bacteriekolonie vormen. Het gefilterd water komt terug in de vijver via een overlooppijp die hoger is gelegen dan het waterniveau. Het bezinksel kan afgevoerd worden met behulp van een lager gelegen afvoerpijp die verbonden is met de afvoerkamer. De druppelfilter is altijd de laatste eenheid in de biologische lijn!

× Kan ik u helpen?