Scroll Top

Voorfilter

Een voorfilter is een mechanisch filtersysteem wat het grove vuil uit het water filtert alvorens het vijverwater in het biologisch filter terechtkomt. Het biologisch filter functioneert het beste als er zo weinig mogelijk vast vuil in het systeem terechtkomt. Ik zal een paar voorfilters behandelen.

Borstels. Dit zijn langwerpige borstels die in de eerste kamer van het filter worden geplaatst. Door deze borstels zeer dicht tegen elkaar te plaatsen, zodat ze als het ware in elkaar klitten, wordt zwevend vuil in de borstels opgevangen. Een nadeel van borstels is dat ze zeer regelmatig schoon gemaakt moeten worden en dat is niet zo een prettig werkje. Borstels als voorfilter werken alleen effectief als er heel veel worden geplaatst. Het is een onderhoudsintensief voorfilter.

Vortex. Een vortex is een ronde bak die conisch afloopt waardoor door de doorstroming een draaikolkeffect ontstaat. Een vortex als voorfilter moet aan een aantal voorwaarden voldoen. De diameter moet minstens 110 cm zijn en de hoogte minimaal 100 cm. Voor een vortex geld hoe groter hoe beter. Door de draaiende beweging die ontstaat in de ronde bak wordt het grove vuil afgevoerd naar de bodem alwaar een aftapkraan zorgt voor de afvoer van het vuil. Een nadeel wat kleeft aan een grote vortex (een kleintje werkt niet) is dat het veel ruimte in neemt. Een voordeel t.o.v. de borstels is, dat het onderhoud zich beperkt tot het dagelijks spoelen van de vortex. Wordt er per abuis toch een te klein vortex aangeschaft die niet aan de verwachtingen voldoet, dan worden er vaak borstels in de vortex geplaatst. Het voordeel van de onderhoudsvriendelijkheid valt met deze oplossing dus weg. Ook de combinatie van een vortex met borstels in het eerste filterkamer wordt gebruikt. Dit gebeurt meestal omdat de vortex of de borstels afzonderlijk het werk niet afdoende aankunnen.

Het zandfilter. Het zandfilter is een tank die gevuld is met fijn zand waardoor het water wordt gefilterd. Eens per dag, wordt het zandfilter teruggespoeld rechtstreeks op het riool. Een zandfilter kan ook na het biologische filter geplaatst worden om het allerfijnste zwevende vuil te verwijderen. Er moet dan wel ook nog een voorfilter voor het biologische filter staan. Een groot voordeel van het zandfilter is dat hele kleine vuildeeltjes uit het water worden gezeeft. Een nadeel wat in dit voorfilter schuilt is de zware pomp die nodig is om het zandfilter terug te spoelen.

De zeef. Een voorfilter wat je steeds vaker tegenkomt is de zeef. Het principe van een zeef is eigenlijk vrij simpel. Het water wordt over een zeefelement geleid alvorens het in een opvangbak terechtkomt waar een pomp het naar het biologisch filter voert. Zeven zijn te verkrijgen in verschillende maten, afhankelijk van de behoefte. De gaatjes waardoor het water wordt geleid zijn variërend van 400 micron tot 50 micron. Een groot voordeel van de zeef is dat het maar een kleine ruimte inneemt. Het onderhoud van de zeef beperkt zich tot het dagelijks schoonmaken van het zeefelement. Dit schoonmaken is binnen een minuut geklaard en is vrij schoon werk. De zeef werkt zeer effectief en kan naast de voorfilter functie ook ingezet worden als skimmer in de vijver. Een nadeel wat kleeft aan de zeef is dat de aanvoer van water en dus ook de afvoer naar het biologisch filter op elkaar moet worden afgestemd. Een nauwkeurige afstelling van de pomp in dit trek- en of duwsysteem is dus noodzakelijk. Er zijn verschillende vormen van zeven op de markt, al dan niet aangedreven door een pomp en al dan niet zelfreinigend. Het is bij de gratie van de zeef dat beadfilters en trickelfilters steeds meer in opmars komen. Dit soort filters eist namelijk een heel goed voorfilter.

Een andere voorfilter is een vorm van filteren wat zich afspeelt in de vijver. Dit zijn bodemdrains met een afvoer die rechtstreeks op het riool (lees bezinkbak of standpijpvat) worden aangesloten. Een voorwaarde is wel dat de vijver een conische vorm heeft en dat er in de vijver een goede watercirculatie plaats vindt. In feite krijgt de vijver de functie van een grote vortex. Een maal per dag worden deze bodemdrains opengetrokken en gespoeld. Door de enorme zuigkracht die ontstaat wordt de bodem binnen een korte tijd schoongezogen. Dit heeft het grote voordeel dat organisch afvalwat op de bodem ligt niet kan gaan rotten. Bij een rottingsproces komt ammonia vrij en dat goedje willen we juist niet in de vijver hebben. Deze manier van voorfilteren komt steeds vaker voor en wordt gebruikt in combinatie met een andere vorm van voorfilteren. Deze vorm van voorfilteren mag beslist niet ontbreken in een nitraatverlagend systeem.

Het laatste voorfilter die ik noem is de skimmer. Een skimmer reinigt het oppervlakte water van grove vuildelen zoals bladeren, overtollig voer of drijvendepoep. Door dit vuil snel te verwijderen voorkomt u dat het gaat rotten. Verkeerde bacteriën zijn gek op rottingsprocessen. Tevens komt er bij een rottingsproces ammonia vrij. Verontreiniging geeft ook een hoge ammonia concentratie, (hoger dan 0), in de vijver tesamen met een hoge zuurtegraad is funest, ammonia veranderd in het zeer giftige ammoniak. Er zijn verschillende vormen van skimmers. Als bekendste noem ik de wandskimmer die geplaatst wordt in een zijwand van de vijver ter hoogte van de waterspiegel. Middels de stroming van het water wordt het oppervlakte- vuil naar deze afvoer geleid, waarna het vuil rechtstreeks naar het voorfilter wordt gevoerd of opgevangen wordt in een fijnmazig net onder de zijafvoer. Een andere vorm van een skimmer is er een die op de bodem van de vijver wordt geplaatst. Het betreft een kolom met daarin een opvangbak. Het losse bovenste gedeelte van de skimmer is een afgeronde buis die over het opvangbakje en de kolom wordt geplaatst. Door de opwaartse druk zal dit losse element net onder de waterspiegel gaan “hangen”. Middels een pomp wordt het water naar de skimmer toe gezogen. Een afvoerslang zorgt ervoor dat het water verder naar het filter wordt geleid.

Zo dit was de beschrijving over het filteren van het vijverwater, een heel verhaal. De waterzuiveringsinstallatie is het hart van de koivijver. Zonder een optimaal filtersysteem kunt u problemen verwachten met uw koi vijver en met de gezondheid van uw vissen.

Nog een klein stukje informatie over de stikstof kringloop. De stikstof kringloop is gebaseerd op het omzetten van ammonia tot uiteindelijk nitraat. Nitraat is minder schadelijk voor de vissen en wordt pas gevaarlijk als het in een hoge concentratie in onze vijver voorkomt. Echter nitraat heeft een heel ander nadeel. Nitraat is èèn van de belangrijkste voedingsstoffen voor zweef- en draadalgen. Zweefalgen zijn de veroorzakers van groen of bruin en soms zelfs blauw water. Draadalgen zijn een minder fraai gezicht in de ogen van de koihobbyist. Menig koiliefhebber heeft zich achter de oren gekrabd met de vraag hoe hij het algenprobleem kon verminderen.

Een paar suggesties om algengroei te verminderen.

Een UV lamp zorgt ervoor dat zweefalg wordt afgebroken. Helaas pakt een UV lamp geen draadalg aan. Als u overweegt een UV lamp in uw systeem te plaatsen denkt u er dan aan dat het wattage van de lamp minimaal twee maal, maar het liefst drie maal, het aantal kubieke meters inhoud van de vijver moet hebben. Een vijver met een inhoud van 10 kuub heeft een UV lamp nodig van 20 tot 30watt. Gebruikers van een UV lamp moeten over een goed voorfilter beschikken. De alg die door de UV lamp is aangepakt moet worden opgevangen voordat het in het biologisch filter terecht komt. Half dode algen die in het biologisch filter terechtkomen belemmeren de stikstofkringloop. Doordat het bioloog de half dode algen moet gaan “verteren” ontstaat er meer ammonia en dus ook meer nitraat.

Nitraat is de veroorzaker van algen. Willen we weinig algen dan moeten we er voor moeten zorgen dat er weinig nitraat in de vijver komt. Om dit te realiseren moeten we er voor zorgen dat er zo weinig mogelijk nitriet omgezet wordt in nitraat. Nitriet wordt gevormd door ammonia die wordt omgezet. Feitelijk moeten we er voor zorgen dat er zo weinig mogelijk ammonia in het biologisch filter terechtkomt. Dit kunnen we weer realiseren door te zorgen dat er zo weinig als mogelijk organisch afval in het biologisch filter terechtkomt.

Het snel afvoeren van zoveel mogelijk organisch afval, (lees vooral poep), voordat het in het biologische filter, of liever gezegd in de stikstofkringloop terechtkomt, noemen we een nitraatverlagend systeem. Hoe minder organisch afval in de stikstofkringloop, des te minder ammonia, nitriet en nitraat, met gevolg veel minder (draad)algen. Een nitraatverlagend systeem bestaat uit een combinatie van voor- en biologische filters.

Een goede methode voor het verminderen van draad- en zweefalgen is het maken van een plantenfilter. Een plantenfilter kan gezien worden als een kleine ondiepe vijver die in contact staat met de koi vijver waarin planten worden geplaatst die het nitraat nodig hebben voor de groei. Voorbeelden van nitraatverslindende planten zijn: Irissen, Japanse holpijp en waterpest. Door het water wat vanuit het filter teruggevoerd wordt naar de koivijver via een plantenfilter te laten stromen wordt het nitraatgehalte in de koi vijver verlaagd. De bodem van zo een plantenvijver kan bestaan uit substraat. Onder dit substraat moet een zuurstofvoorziening worden geplaatst, te denken valt aan een zweetslang, die moet voorkomen dat bezonken vuil gaat rotten tussen het substraat.

× Kan ik u helpen?