Scroll Top

Filter Opstelling

Er zijn twee verschillende Filtratiesystemen:

Pomp-filtersysteem       Gravity-filtersysteem

     Het Pomp-gevoerde filtersysteem

Filtratie is het proces waarbij afvalstoffen uit het water verwijderd worden. In de natuur worden afvalstoffen en de afbraakproducten in het water opgelost en/of weggespoeld door de grote hoeveelheden, meestal stromend, water. In een gesloten watersysteem, zoals de vijver, wordt deze natuurlijke zuiverende taak overgenomen door het filtersysteem. Verkeerd filteren kan de oorzaak zijn van slechte waterkwaliteit, optreden van algengroei, een minimalistische plantengroei of het ziek worden of sterven van de aanwezige waterbewoners. Onafhankelijk van de vorm van het filtersysteem zijn de basisprocessen van de filtratie onder te verdelen in een mechanische, chemische en biologische filtratie. In de praktijk werken deze processen vaak gelijktijdig, maar de onderverdeling geeft een goed overzicht weer van de complexe natuurkundige en biochemische reacties die elkaar soms kunnen overlappen.

× Kan ik u helpen?