Scroll Top

Biologische Filters

U bent vast al bij een paar koispeciaalzaken geweest om u te laten informeren over de aanleg van de koi vijver. U heeft zich dan ook vast verbaasd over de vele verschillende alternatieven die er zijn om uw vijver te filteren. Ik zal u op weg helpen.

De manier waarop u wilt gaan filteren ligt voornamelijk aan de ruimte die u beschikbaar heeft en de tijd die u wilt besteden aan het onderhoud van het filter. Ik zal er een paar bespreken. Ik begin toch met het traditionele meerkamerfilter, omdat dit filter de bekendste vorm is. Een meerkamerfilter of natfilter is een rechthoekige bak waarin zich meerdere kamers bevinden. In deze kamers wordt het filtermedia geplaatst. Een natfilter of meerkamerfilter kan zowel gravity als pompgevoerd worden opgesteld. Elke kamer moet een aparte afvoer naar het riool bevatten zodat de kamers onafhankelijk van elkaar gespoeld kunnen worden om bezinkvuil te kunnen verwijderen.

Ik heb u al geinformeerd dat dit filter voldoende media moet kunnen bevatten om de stikstofkringloop succesvol te laten verlopen. Maar de grote van een meerkamerfilter wordt nog door een twee andere factoren bepaald. De contacttijd van het vijverwater met het media moet ongeveer 15 minuten zijn. Dit wil zeggen dat het water 15 minuten in het filter moet verblijven. Ook het aantal malen dat het water in contact komt met de media is bepalend. De totale inhoud van de koi vijver zal afhankelijk van de situatie minimaal eens in de 4 uur moeten worden rondgepompt door het filter. Bij een complete vijverbezetting kunt u er van uitgaan dat de totale vijverinhoud minimaal 90 minuten per etmaal in aanraking moet zijn met het filtermedia te bewerkstelligen in meerdere circulaties. Ervaring leert dat een kleine koi vijver (kleiner dan 15 kuub) meer malen wordt rondgepompt dan een grote koi vijver. Hoe korter de contacttijd met het media hoe vaker het vijverwater rondgepompt moet worden. De keuze van de pomp en de groote van het meerkamerfilter zal dus op deze criteria moeten worden uitgezocht. Een groot voordeel van een gravity gevoerd meerkamerfilter is dat deze geheel in de grond kan worden weggewerkt. Een nadeel kan het onderhoud zijn dat het filter nodig heeft. De nieuwe generatie filters hebben minder onderhoud nodig. Let u wel op dat u het filter zo wegwerkt dat u er nog wel makkelijk bij kan komen.

Er zijn verschillende soorten filtermedia te verkrijgen. De bekendste:

Japanse matten.
PPC matten.
Bioballen (kunststof vormpjes in vorm van een open bol die onderling in beweging zijn) en varianten daarop.
Flocor (plastic vormpjes).
Granulaat, zoals zeoliet en alfacrock.
Beads (kleine kunststof gesloten bolletjes die onderling in beweging zijn) worden gebruikt in de beadfilters.
Kunststof honingraad boxen.
Schelpen, stukjes koraal en zand.

De voorwaarden waar filtermedia aan moeten voldoen zijn:

Een goede mogelijkheid bieden aan bacteriën zich erop te nestelen.
Een groot oppervlakte hebben (hoe meer bacteriën per vierkante meter hoe beter).
Het materiaal moet goed waterdoorlaatbaar zijn. Al het media moet constant in contact komen met stromend water. Het materiaal mag ook niet stagnerend werken op de doorstroomsnelheid.
Het materiaal moet zo zijn ontworpen dat er geen kanaal vorming kan ontstaan in het filter.
Het materiaal mag niet verstoppen met vuil.

Het volgende filter wat ik beschrijf is gebaseerd op het vortexprincipe. Een vortex is te vergelijken met een draaikolk. Deze draaikolk wordt gevormd door een stroming te creëren in een ronde bak die taps of conisch afloopt. Meerde van deze ronde bakken zijn met elkaar verbonden. Het bovenste gedeelte van deze bakken worden gevuld met een filtermedia, meestal Japanse matten of kunststof vormpjes, deze hebben een groot oppervlakte en zijn buigbaar. Het media wordt door het ronddraaiende water optimaal gebruikt. Door het ronddraaiende water in de tapstoelopende bakken wordt zweefvuil naar de bodem afgevoerd, waar iedere bak een slibafvoer heeft. De vortexen dienen een minimale doorsnede te hebben van 105 cm en een hoogte van minimaal 100cm. De overige criteria zijn hetzelfde als die voor een nat- of meerkamerfilter. Voor beide filters geldt dat ze geheel donker afgedekt moeten worden. Bacteriën die nodig zijn voor de stikstofkringloop gedijen het beste in het donker. Ook zullen insecten minder kans krijgen eitjes af te zetten in het filter als deze volledig is afgesloten. De filterkamers moeten onafhankelijk van elkaar gespoeld kunnen worden. Minimaal eens per drie dagen, afhankelijk van de vervuilingsgraad.
De koihobby groeit gestaag. Daarom zijn de laatste tijd steeds meer nieuwe filtertechnieken ontwikkeld. Eén daarvan is de generatie beadfilters. Een beadfilter neemt een kleine plaats in van uw kostbare ruimte, maximaal èèn vierkante meter. U kunt zich een beadfilter voorstellen als een grote tank met daarin kleine balletjes die een groot oppervlakte bieden aan bacteriën. De balletjes worden door het water heen gestuwd waar ze als het ware de stikstof oppikken en omzetten. Een beadfilter heeft als enigste overeenkomst met een meerkamerfilter, dat het ook ammonia afbreekt tot uiteindelijk nitraat.

Een paar grote verschillen zijn:
Het water wordt middels een pomp naar de tank gebracht alwaar het media (de beads) door het water wordt heen gestuwd.
De contacttijd van het vijverwater met het media is niet tijdgebonden. De doorstroomsnelheid kan een stuk lager liggen, mits er gebruik wordt gemaakt van een goed voorfilter.
Een beadfilter dient minimaal 1 x per dag gespoeld te worden om op deze manier het vuil uit het systeem te verwijderen en werkt zodoende nitraatverlagend.
Doordat de beads constant in beweging zijn botsen ze tegen elkaar. Eventueel vuil wat zich hecht aan de beads wordt op deze manier verwijderd. Verstoppen van het media is niet mogelijk bij dagelijks spoelen.
Een beadfilter is zeer gebruiksvriendelijk en vergt weinig onderhoud. Dit filter neemt weinig plaats in en is volledig afgesloten zodat isolatie is gegarandeerd en insecten geen toegang meer krijgen.

Het vierde en laatste filter waarover ik u informeer is het trickelfilter of de trickeltoren. Voor de verduidelijking geven wij een voorbeeld van èèn van de vormen van een trickeltoren. Als voorbeeld een pvc buis met een doorsnede van 30 cm en een hoogte van minimaal 180 cm. Deze buis vullen we met filtermedia, bv PPC matten, flocor, bioballen of een combinatie daarvan. Voorwaarde voor het te gebruiken media is wel dat het media de druk van het vallende water moet kunnen verdragen. Japanse matten zijn voor gebruik in een trickelfilter of trickeltoren dan ook minder geschikt. We zorgen ervoor dat het water verspreid boven in de kolom komt. Het water stort nu door de kolom naar beneden alwaar het filtermedia tegenkomt. Het grote voordeel van een trickelfilter of trickeltoren is de enorme zuurstofopbrengst die dit filter oplevert. Een bijkomend voordeel is ook dat dit filter weinig ruimte in beslag neemt.

In het kort:
Een trickelfilter (trickeltoren) is een filter welke minimaal 180 cm hoog dient te zijn om als basis filter goed te functioneren. Een kleinere vorm van een trickelfilter kan naast een ander filtersysteem worden gebruikt. Een trickelfilter neemt ook weinig ruimte in en werkt nitraatverlagend.
Het water wordt gespreid in het systeem gebracht, waardoor het al vallend in contact komt met het media wat een enorme zuurstofopbrengst geeft.
Eigenlijk is het een meerkamerfilter wat op de kopse kant is gezet.
De contacttijd met het filter media is kort maar efficiënt. Er hoeft geen rekening gehouden te worden met de tijd dat het vijverwater in het filter verblijft. De doorstroomsnelheid van eens per 4 uur blijft gehandhaafd. Bij een trickeltoren zoals boven omschreven is het niet wensenlijk meer dan 10.000 liter water per uur door het filter heen te pompen.

De trickeltoren vergt nagenoeg geen onderhoud.
Natuurlijk zijn er nog veel meer koi vijver filter varianten op de markt. Maar al deze filters zijn gebaseerd op èèn van de vier mogelijkheden die ik hierboven heb omschreven. Alvorens u besluit wat voor een filter u aanschaft zult u wat berekeningen moeten maken en overwegen wat voor een soort systeem u wilt hebben, afhankelijk van de ruimte die u ter beschikking heeft en hoeveel tijd u wilt steken in het onderhoud van het filter.

× Kan ik u helpen?