Scroll Top

Met de aanduiding PH wordt de zuurgraad van het vijverwater aangegeven waarmee de waarde 7 neutraal is. Deze waarde kan dan variëren tussen de 0 en 14. Beneden de 7 is zuur,een waarde daarboven is basisch. De ideale waarde voor koi is tussen de 6,8 en 7,5. Een plotselinge wijziging van de waarde kan er voor zorgen dat de slijmhuid wordt aangetast en de vis in de stress kan schieten. De pH- waarde zegt iets over de zuurgraad van het water.

× Kan ik u helpen?